Eulàlia Vega

Eulàlia Vega (Universitat de Lleida) va participar al Simposi Trias “Federica Montseny: més enllà del mite”, l’any 2019.

Aquí podreu trobar la pàgina web d’Eulàlia Vega.