Teresa Forcades

Teresa Forcades i Vila és monja benedictina al Monestir de Sant Benet de Montserrat. És doctora en Salut Pública per la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre les medicines alternatives (2004). Llicenciada en teologia fonamental (2005). El 2008 es doctora per la Facultat de Teologia de Catalunya amb una tesi sobre el concepte de persona en la teologia trinitària clàssica en relació a la noció moderna de llibertat com autodeterminació. El 3 de març del 2016 va participar a la taula rodona La desigualtat en salut dins la Jornada sobre Desigualtat i Salut (vegeu programa).