Suso de Toro

Suso de Toro (escriptor) va participar a les Jornades “Llibertat i repressió”, l’any 2018.

Aquí trobareu més informació sobre Suso de Toro i també a la wikipèdia.