Mariona Masgrau

Mariona Masgrau (professora del Departament de Didàctiques Específiques de Pedagogia de la Universitat de Girona) va participar a les Jornades “Llibertat i repressió”, l’any 2018.