Jordi Galves

Jordi Galves (escriptor) va participar a les Jornades “Llibertat i repressió”, l’any 2018.