Gerard Bagué

Gerard Bagué (periodista) va participar a les Jornades “Llibertat i repressió”, l’any 2018.