Diana Al-Rahmoun

Diana Al-Rahmoun (Professora a la Universitat Ramon Llull) va participar a les Jornades “Llibertat i repressió”, l’any 2018.