Carme Herranz

Carme Herranz (advocada i sòcia del col·lectiu Ronda) va participar a les Jornades “Llibertat i repressió”, l’any 2018.