Carles Monguilod

Carles Monguilod (advocat) va participar a les Jornades “Llibertat i repressió”, l’any 2018.

Aquí trobareu més informació sobre Carles Monguilod.