Marina Garcés

Marina Garcés (Universitat Oberta de Catalunya) va participar a les Lliçons Ferrater Mora a càrrec de Judith Butler, el 2020.

Cliqueu aquí per entrar a la web de Marina Garcés. També la trobareu a la wikipèdia.