H. J. Caygill

Howard J. Caygill (Kingston University London) va participar a les Lliçons Ferrater Mora a càrrec de Judith Butler, el 2020.