Richard Wilkinson

Richard Wilkinson (Professor Emeritus of Social Epidemiology at the University of Nottingham Medical School) va participar en la Jornada sobre Desigualtat i salutel 2016.

Aquí trobareu més informació sobre Richard Wilkinson, també a la wikipèdia.