David Pears

David Pears (1921-2009) va participar al Simposi Wittgenstein que va tenir lloc el 2002.

Cliqueu aquí per a més informació sobre David Pears, també a la wikipèdia.