Conferències de Simona Langella

La Prof. Simona Langella, Profesora d’Història de la Filosofia Moderna i Filosofies del Renaixement a la Università degli Studi di Genova (Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia DAFIST) va impartir dues conferències a la nostra Facultat en el marc del conveni Erasmus que manté la UdG amb la Universitat de Gènova. Les conferències van ser les següents:

  • Bellum iustum y esclavitud natural”, el dimecres 9 de maig
  • “La fundación filosòfica de los derechos humanos en Jeanne Hersch”, el divendres, 11 de maig