2n Congrés Català d'Intel·ligència Artificial (CCIA'99)

Juntament amb l’Institut d’Informàtica i Aplicacions, del 25 al 27 d’octubre de 1999 es va organtizar el 2n Congrés Català d’Intel·ligència Artificial (CCIA’99), a Girona. El director de la Càtedra, el Dr. Josep-Maria Terricabras, va participar al debat-taula rodona del dia 26 titulat Es pot simular la intel·ligència?.

L’objectiu era la presentació dels últims treballs realizats dins l’àmbit de la Inteligència Artificial als Països Catalans, sense oblidar altres aspectes relacionats amb la docència i la investigació. Per fer-ho, es va seguir aquest programa.