Agnès Varda

Agnès Varda és una destacadíssima cineasta que, a través de la seva obra fílmica i de les seves reflexions sobre les imatges com a testimoni del real i a la vegada expressió de l’imaginari, ha fet contribucions importants al pensament contemporani. Les seves pel·lícules, un diàleg constant entre el documental i la ficció, i més recentment les seves vídeo-instal·lacions, tenen un caràcter realista i social, però sempre des d’una subjectivitat manifesta amb la qual aporta una visió del món tot inventant les seves pròpies regles cinematogràfiques amb llibertat i un estimulant sentit lúdic.