Obra de Ferrater Mora

Bibliografia bàsica sobre Josep Ferrater Mora

 • Anthropos 49 (1985). Número monogràfic.
 • BONETE PERALES, E., «J. Ferrater Mora: los “anti” de una teoría ética», dins Éticas contemporáneas, cap. IV, pàgs. 185-225. Madrid: Tecnos, 1990.
 • COHN, P. (ed.). Transparencies. Philosophical Essays in Honor of J.F.M. Atlantic Highlands: Humanities Press, 1981.
 • – . «Tendiendo puentes: la teoría del sentido y el continuo en Ferrater Mora», Teorema 11 (1981) 37-56.
 • GINER, S.-GUISÁN, E. (eds.). J.F.M.: El hombre y su obra. Universidad de Santiago de Compostela, 1994.
 • GUY, A. «El integracionismo de J. Ferrater Mora», dins Historia de la Filosofía Española, cap. V, pàgs. 358-367. Barcelona: Anthropos, 1985.
 • HORTA, O. La filosofía moral de José Ferrater Mora. Girona: Documenta Universitaria (en premsa).
 • MORA, A.: Gent nostra. Ferrater Mora. Barcelona: Nou Art Thor, 1989.
 • MUGUERZA, J. «J. Ferrater Mora: de la materia a la razón pasando por la ética», Revista Latinoamericana de Filosofía 15 (1989) 219-238.
 • NIETO BLANCO, C.: La filosofía en el encrucijada. Perfiles del pensamiento de J.F.M.. Bellaterra: UAB, 1985.
 • PAGÈS, J. «Integracionisme i continuisme. Mètode i ontologia a la filosofia de Josep Ferrater Mora», Revista de Catalunya 53 (1991) 24-36.
 • PLA, J. «Josep Ferrater Mora», dins Obra Completa 16 («Homenots. Segona sèrie»), pàgs. 127-174. Barcelona: Destino.
 • PONSATÍ, O. «Les formes de la vida catalana. Una visió des de l’exili», L’Avenç 305 (2005) 24-28.
 • TERRICABRAS, J.-M. «José Ferrater Mora: An integrationist philosopher», Man and World 26 (1993) 209-218.
 • — . «Josep Ferrater Mora, filòsof», L’Espill 13 (2003) 139-148.