Ponç Feliu Llansa

Ponç Feliu Llansa (exmagistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) va participar a les Jornades “Llibertat i repressió”, l’any 2018.