Macià Serra

Macià Serra (professor a l’Àrea de Ciència Política de la Universitat de Girona) va participar a les Jornades “Llibertat i repressió”, l’any 2018.