Bea Talegón

Bea Talegón (política i jurista) va participar a les Jornades “Llibertat i repressió”, l’any 2018.

Aquí trobareu més informació sobre Bea Talegón.