Neus Torbisco

Neus Torbisco Casals és professora agregada de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), on imparteix cursos relacionats amb la teoria jurídica i política i els drets humans. Després d’obtenir la seva llicenciatura en Dret a la Universitat de Barcelona, va rebre una beca per desenvolupar part el seu projecte de tesi doctoral sobre els drets de les minories al Canadà, sota la supervisió del Professor Will Kymlicka (Queen’s University). L’any 2000 va obtenir un doctorat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, on va cursar el programa en Dret Públic. Des de llavors, ha estat professora visitant a diverses universitats estrangeres, com ara la Queen’s University (Canadà), la Universitat de Puerto Rico i la Universitat de Nova York, on el curs 2003-2004 va gaudir d’una prestigiosa beca postdoctoral (Hauser Research Fellowship). Des de 2007 al 2009 va ser Academic Visitor al Departament de Dret, on va dur a terme una investigació sobre el pluralisme jurídic finançada per una subvenció en el marc del programa Beatriu de Pinós (Generalitat de Catalunya). Més recentment, el curs 2011-2012 va estar nomenada Professora visitant per la Harvard Law School, on va oferir un curs per estudiants postgraduats sobre els drets de les minories com a drets humans.

És autora de la obra Grup Rights as Human Rights: A Liberal Approach to Multiculturalism(Springer, 2006) i membre de SELA (Seminari a Llatinoamèrica de Teoria Constitucional i Política), un projecte de l’Escola de Dret de Yale, i de GRITIM (Grup Interdisciplinari de Recerca d’Immigració, la Universitat Pompeu Fabra).