Lecture by Thomas Pogge "The Fund for the Impact of Health"

El dijous, 30 d’abril, el professor Thomas Pogge va impartir una conferència pública organitzada conjuntament amb el Centre Cultural la Mercè, de l’Ajuntament de Girona, amb el títol “Com proporcionar medicines als pobres del món i alhora incentivar la indústria farmacèutica: el Fons per l’Impacte en la Salut”.