Peter Singer

Peter Singer va néixer a Melbourne, Austràlia, el 1946. És professor Ira W. DeCamp de Bioètica en el University Center for Human Values, de la Universitat de Princeton. Singer es un dels filòsofs contemporanis més influents, i porta quaranta anys reflexionant -‘investigant’, prefereix dir ell- sobre qualsevol assumpte ètic que tingui o pugui tenir una aplicació directa a la vida, un reflex inquietant en la política, un enemic agotzonat en el prejudici. Els 27 assaigs i extractes agrupats en Una vida ética (Taurus) són un destil·lat de les seves polèmiques preses de posició sobre la funció pràctica de l’ètica, la distribució de la riquesa, les obligacions morals dels països desenvolupats amb el Tercer Món, la investigació amb embrions humans, l’eutanàsia, el sofriment, la felicitat i fins i tot un darwinisme per a ús d’esquerranosos.

És autor de Animal Liberation, publicat originalment l’any 1975, i considerat com el llibre que va iniciar el moviment pels drets dels animals. Algunes de les seves conclusions han causat indignació, i no només pel que respecta als animals. A Alemanya, el seu recolzament a l’eutanàsia activa per als nadons greument discapacitats va generar una encesa controvèrsia. Va discutir això per primer cop a Practical Ethics; després, com a coautor, amb Helga Kuhse, a Should the Baby Live? (1985); i, més recentment, a Rethinking Life and Death (1995). Amb tot, potser no es pugui sinó esperar que hi hagi oposició encesa a una moral que desafia la superioritat ètica dels éssers humans i l’opinió tradicional de la santedat de la vida humana, fins ara generalment acceptada.