Zygmunt Bauman

Zygmunt Baumanés un dels pensadors socials més importants de l’actualitat. La seva obra, que abasta gairebé cinc dècades, nega rotundament la limitació per fronteres disciplinàries arbitràries dins de les arts, les humanitats i les ciències socials.

Bauman és un erudit extraordinàriament productiu, els seus escrits segueixen sent plenament actuals i rellevants tant els de la seva especialitat, la sociologia, com els referents a la teoria social i política, la filosofia, l’ètica, la teoria de l’art, els estudis de mitjans de comunicació, els estudis culturals, i la teologia. La seva anàlisi dels vincles entre la modernitat, el nazisme i el comunisme postmodern li han atorgat un gran reconeixement internacional. Ha contribuït al desenvolupament de les ciències socials mitjançant la creació de conceptes com la “teoria de la modernitat líquida”, que defineix els temps actuals com una era de canvi i moviment constant, en què l’home està orfe de referències consistents i els conceptes són més inestables que mai. Les teories de Bauman han exercit una gran influència en els moviments antiglobalització.

El període que Bauman ha dedicat a la “modernitat líquida” ha estat excepcionalment influent dins i fora de les universitats i les seves contribucions al repte de “repensar la societat global” són tan valuoses com sempre.