Els projectes de país a la Catalunya contemporània: adscripcions ideològiques i alliberament nacional