Sra. Esther Molina

Graduada en Humanitats per la UAB i Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània per la UAB i la UdG, l’Esther és becària de recerca en actiu a la Càtedra Ferrater Mora. Actualment està duent a terme el programa de doctorat de Ciències del Patrimoni i la Cultura, especialitat en Filosofia Moral i Ètica aplicada, amb una tesi sobre especisme i drets animals en Josep Ferrater Mora. També és membre dels grups de recerca “Diversitat religiosa i laïcitat positiva” i “Els límits de la raó: filosofia i religió”.

Principals interessos i línies de recerca: humanitats, filosofia, ètica aplicada, ètica animal, espiritualitat, cos.

Academia.edu

LinkedIn

Twitter