Sra. Esther Molina

La Diputació de Girona col·labora amb la Càtedra Ferrater Mora cofinançant una beca de tres anys, per tal de promoure l’estudi i la difusió de l’obra de Josep Ferrater Mora mitjançant la realització d’una tesi doctoral. Aquesta beca va ser guanyada per la Sra. Esther Molina.

Graduada en Humanitats per la UAB i Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània per la UAB i la UdG, l’Esther és, doncs, becària de recerca en actiu a la Càtedra Ferrater Mora. Actualment està duent a terme el programa de doctorat de Ciències del Patrimoni i la Cultura, especialitat en Filosofia Moral i Ètica aplicada, amb una tesi sobre especisme i drets animals en Josep Ferrater Mora. També és membre dels grups de recerca “Diversitat religiosa i laïcitat positiva” i “Els límits de la raó: filosofia i religió”.

Principals interessos i línies de recerca: humanitats, filosofia, ètica aplicada, ètica animal, espiritualitat, cos.

Academia.edu

LinkedIn

Twitter