Ja podeu descarregar l'informe "La sobirania a Europa. Una idea en transformació"

Ja us podeu descarregar gratuïtament l’informe “La sobirania a Europa. Una idea en transformació” (també en anglès “Sovereignty in Europe An idea in transormation”), encarregar per l’eurodiputat Josep-Maria Terricabras a la Càtedra Ferrater Mora. 

En l’informe, realitzat pel Dr. Pau Bossacoma sota la supervisió del Dr. Peter Kraus, es fa una anàlisi i una tipologia dels usos de la noció de sobirania; s’aborda la qüestió de si la idea de sobirania està desapareixent del dret i la política internacionals i de la Unió Europea i, finalment, es fa un repàs a les visions diferents sobre la sobirania que serien aplicables a la Unió. S’hi afirma, per exemple, el següent: “Durant dècades, s’havia assumit que la sobirania era una idea en decadència. En els darrers temps, però, està revifant-se a partir de fenòmens com el Brexit i processos subestatals d’autodeterminació com els d’Escòcia o Catalunya, la crisi econòmica a Grècia i altres països de la ribera mediterrània, i la puixança dels populismes arreu d’Europa. Alguns d’aquests fenòmens estan relativament connectats amb el procés d’integració europea i la crisi que ara l’afecta. En un context així, descriure, analitzar i criticar vells i nous usos de la noció de sobirania sembla una labor pertinent, interessant i complexa”.