Disponibles els vídeos d'Allen Buchanan i del Simposi M. A. Capmany

Ja estan disponibles els vídeos corresponents a les Lliçons Ferrater Mora impartides per Allen Buchanan el mes d’octubre passat i també els vídeos de les conferències i comunicacions del Simposi Trias sobre Maria Aurèlia Capmany