Diversitat religiosa i laïcitat

Ja ha sortit publicat el llibre Diversitat religiosa i laïcitat a les escoles i hospitals de la ciutat de Girona, fruit de l’informe realitzat en el marc del projecte de recerca atorgat a la Càtedra Ferrater Mora “La laïcitat positiva a Catalunya: raonabilitat, límits i aplicacions”, finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos en la línia d’ajuts RELIG 2015.

La part central del projecte consisteix en un estudi empíric sobre l’actitud de determinats col·lectius de la ciutat de Girona davant de la religió i la diversitat religiosa. En concret, l’estudi vol comprovar quin tractament es fa de la religió i la diversitat religiosa en les escoles i hospitals de Girona i veure si s’hi dóna una actitud de laïcitat positiva, o no.

«Al monestir de Montserrat el visitant pot llegir una frase inspirada en el pensament del bisbe Torras i Bages que diu Catalunya serà cristiana o no serà. Doncs bé, tot fa pensar que la idea ja no és vàlida. La societat catalana ha canviat extraordinàriament. Catalunya ja no és ni monoreligiosa, ni potser tampoc religiosa. El que no queda clar és quina dita podria substituir el que ara trobem a Montserrat.  Hauria de dir Catalunya només serà si no és només cristiana? O, més aviat, Catalunya serà plural o no serà cristiana

Si voleu, us podeu descarregar el llibre en format pdf i també el podeu adquirir en format paper aquí.