From Bacteria to Bach and Back, de Daniel Dennett

Acaba de publicar-se el llibre de Daniel Dennett From Bacteria to Bach and Back (Norton, 2017) que, tal com diu l’autor en el prefaci, correspon en bona part a les Lliçons Ferrater Mora que Dennett va fer a Girona el juny de 2015. En la contracoberta del llibre s’afirma que que l’argument de Dennett “s’alimenta de la ciència computacional i de la biologia per mostrar com, de fet, una ment amb capacitat comprensiva va poder sorgir a partir d’un procés de selecció natural en el qual no ha intervingut cap ment”.

Aquí podreu trobar més informació sobre el llibre.